Polityka prywatności

look


Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w serwisie www.millart.pl przygotowane zostało przez firmę millart, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czechowicza 5/6 i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności w serwisach internetowych.

Poniżej określono zasady zbierania i przetwarzania przez firmę millart danych osobowych, obowiązujących w serwisie www.millart.pl:


Jakie informacje o użytkownikach gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane osobowe służą realizacji naszych zobowiązań, obejmujących dostarczanie zamówionych informacji, produktów lub usług. Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w celu diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu serwisem www.millart.pl. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności naszego serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy zamówień realizowanych na stronach www.millart.pl?

W naszym serwisie udostępniane są formularze zamówień, które umożliwiają złożenie zamówienia na informacje, produkty i usługi firmy millart. Formularze te pozwalają na zbieranie danych osobowych. Informacje pochodzące z formularzy zamówień są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, do wysyłania informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, w tym także od niektórych naszych partnerów.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Zabezpieczenia.

Nasz serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa. Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych. Zawsze, zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymagamy od naszych partnerów stosowania naszych standardów ochrony prywatności oraz zapewnienia nam prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

Rezygnacja/poprawa danych.

Nasz serwis oferuje użytkownikom możliwość cofnięcia zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych, poprawy swoich danych oraz rezygnacji z otrzymywania od nas i naszych partnerów jakichkolwiek informacji lub materiałów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości, wysyłając e-mail pod adres: biuro@millart.pl

Kontakt.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt pod adresem:
biuro@millart.pl


Home